ห้ามคนนอกเข้าหมู่บ้าน ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท

บ้านห้วยฮ่อมนอก ห้ามคนนอกเข้าหมู่บ้าน ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท

ในระหว่าง 20-22ก.พ.67 นี้ทางหมู่บ้านห้วยฮ่อมนอก หมู่4 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูนได้จัดพิธีกรรมเลี้ยงคนบูชาผีบรรพบุรุษ จึงสั่งห้ามคนภายนอกเข้าหมู่บ้าน หากฝ่าฝืน ปรับ 5,000 บาท

ทั้งนี้คือ ความเชื่อถือและความศรัทธาของพวกเรา มีผลต่อการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเขา ดังนั้นพวกเขา จึงให้ความสำคัญในทางศาสนามาก นั่นคือการนับถือผีและพุทธรวมกัน ผีที่พวกเรานับถือซึ่งมีความสำคัญ ได้แก่ผีเจ้าที่และผีต่าง ๆ ที่สิงสถิตอยู่ตามป่า ภูเขา ลำห้วย ในไร่ และในหมู่บ้าน ฯลฯ ผีที่ถือกันว่าเป็นผีร้ายนั้นเชื่อว่าเป็นผีที่จะทำให้ประสบภัยพิบัติทั้งปวง จึงต้องมีการเอาอกเอาใจด้วยการเซ่นสังเวยด้วยอาหารต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ หมู ไก่ ฯลฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น