รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

📣ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้
ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.น่าน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ์ จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี และ จ. ศรีสะเกษ

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 12 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20.3 – 51.9 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 9 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23.3 – 63.9 มคก./ลบ.ม.
ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 11.2 – 28.9 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.5 – 28.7 มคก./ลบ.ม.
ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.9 – 26.0 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 10.7 – 27.9 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ🏥🩺
-> ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
-> ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ร่วมแสดงความคิดเห็น