พช.อ.สูงเม่น​ เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บ้านกาศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. ณ ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นายทนง อริยะวงค์ทอง นักวิชาการพัฒนาชำนาญการ พร้อมด้วยนายเอกรินทร์ ชัยวิรัช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายทนง อริยะวงค์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ อ.สูงเม่น เพื่อติดตามการบริหารงานของคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านกาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น