ทบ.เมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอเมืองแพร่

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายวิทธวัช สิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอเมืองแพร่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น