พัฒนาหมู่บ้านการท่องเที่ยวโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งพัฒนาหมู่บ้านการท่องเที่ยวโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ บนเส้นทางการท่องเที่ยว 21 จุด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่บ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการพัฒนาโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ บนเส้นทางการท่องเที่ยว 21 จุด ของสายต่อนยอนต้องมาเช็คอินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีวัฒนธรรม แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม บนฐานวัฒนธรรม เกิดการกระจายรายได้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านหนองเขียว ชูดจุดเด่น จะปลูกต้นซากุระ และนางพญาเสือโคร่ง ส่วนบ้านห้วยฮี้จะมีดอกมหาพรหมราชินี และเดินพิชิตยอดดอยปุย

ร่วมแสดงความคิดเห็น