ชาวบ้านสองฟากฝั่งร่วมแรงร่วมใจ สร้างฝายกักเก็บน้ำ

รวมพลังความสามัคคีทุกภาคส่วน ร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ วังปลาต้นน้ำแม่ยวม ในการสร้างฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งน้ำแห้งขอด


วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ ดีมั่น นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังสี / รักษาการเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง คณะศรัทธาวัดจองคำ ชาวบ้านสองฟากฝั่งแม่น้ำยวม ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน นักเรียน และภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่าทรายงาม จับมือร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายกักเก็บน้ำ ณ บริเวณสะพานแม่น้ำยวม วัดสุพรรณรังษี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยบริเวณนี้เป็นจุดอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เป็นวังปลาแม่น้ำยวม ร่วมสร้างฝายจำนวน 2 จุด ระยะทางครึ่งกิโลเมตร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น้ำ และ การเชื่อมความสัมพันธ์ การสร้างความสามัคคี ของชาวบ้านในชุมชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

โดยท่านพระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี /รักษาการเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า การทำฝายชะลอน้ำได้เริ่มทำขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2552 รวมได้ 15 ปี ของการร่วมแรงร่วมใจ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าในแต่ละปี แม่น้ำยวมจะแห้งขอดในช่วงฤดูร้อน ทำให้มีแนวคิดที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ อีกทั้งยังเป็นการรักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีอยู่มิให้สูญพันธุ์ ทั้งนี้ได้กำหนดให้พื้นที่บริเวณสร้างฝายกักเก็บน้ำเป็นเขตอภัยทาน โดยเริ่มแรกมีเพียงชาวบ้านสองฟากฝั่งแม่น้ำยวม ได้ออกแรงช่วยกันทำ จากนั้นต่อมาได้มีส่วนราชการในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ ตชด.337 ปกครองแม่สะเรียง นักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตลอดจน รัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการธุรกิจท่าทรายงามสนับสนุนเครื่องจักร บูรณาการความร่วมมือในการช่วยทำฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรและรักษาพันธุ์สัตว์น้ำต่อเนื่องมาทุกๆปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น