คาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 29 ก.พ.- 6 มี.ค. 67

📍ผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567
▶️ พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567
▶️ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 4-6 มีนาคม 2567
▶️ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2567
▶️ ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567
▶️ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น