นร.ร.ร.วัดเมธังกราวาส คว้าเหรียญทอง พูดสุนทรพจน์อังกฤษระดับประเทศ

วันที่ 27 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ดร. ปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส แจ้งว่า ตามที่บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ Thailand English Speech Contest 2023, TESC (โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ) ขึ้นเนื่องจากในสังคมโลกปัจจุบันภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด และเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้คน และส่งผลให้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั่วโลก รวมไปถึงการใช้เพื่อประกอบอาชีพอีกด้วย การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ประสบผลสำเร็จ จึงจำเป็นจะต้องทำอย่างสม่ำสมอและต่อเนื่อง ผู้เรียนจึงต้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก ดังนั้นการจัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ จึงมีความสำคัญ เพื่อให้มีประสบการณ์และพัฒนา ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกระตุ้นนักเรียนไทยให้ตื่นตัวและเตรียมความพร้อมใน ด้านภาษาอังกฤษ อันเป็นเครื่องมือที่จะต่อยอดความรู้ได้ต่อไปในอนาคต TAC จึงได้จัดการโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศขึ้น

ผลการแข่งขัน Thailand English Speech Contest 2023, TESC (โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ) ประจำปี พ.ศ.2566 ปรากฏว่า ด.ช.สิงสรศักดิ์ ถาวรีย์หทัย (น้องสิงโต) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 มีคุณพ่อชื่อ ว่าที่ ร.ต.มนัสวิน ถาวรีย์หทัย คุณแม่ชื่อ น.ส.ธัญญา อุเทน ได้ คะแนนรวม 94 คะแนน ระดับเหรียญทอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 101 คนจากทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2566 ด.ช.สิงสรศักดิ์ ถาวรีย์หทัย (น้องสิงโต) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2023 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ (ระดับประถมศึกษา) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ Spelling Bee Level Grade 1-3 (สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อีกด้วย โดยมีครูประจำชั้น คุณครูจิรารัตน์ ปันแก้ว คุณครูจิราวรรณ พร้อมญาติ และครูผู้ฝึกสอน คุณครูวีร์ธิดา มั่งมี และ Miss Claire ช่วยในการฝึกซ้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น