ทม.แพร่ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล

ทม.แพร่ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น