(มีคลิป) กำนัน ต.สบสาย นำฝ่ายปกครองเข้าอบรมการเข้าระงับเหตุ

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 เวลา 9.00 น. นายอาเนย์ แสงสร้อย กำนันตำบลสบสาย อ.สูงเม่น นำผญ.บ้าน,และฝ่ายปกครองผู้นำชุมชน,กู้ภัยสูงเม่เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพตามโครงการการฝึกอบรมผู้นำหมู่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน,อาสาสมัครตำรวจบ้าน โดยมี พ.ต.ท.มานพ ใจอุ่น, รองผกก. สภ.สูงเม่นพ.ต.ต.ไพฑรูย์ อิ่นแก้ว สวป.สภ.สูงเม่น พร้อมด้วยชุด ชมส สภ.สูงเม่น เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ลานหน้าวัดสบสาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น