จังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งเพิ่มมาตราการความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งเพิ่มมาตราการความปลอดภัยทางถนน การสำรวจจุดเสี่ยงและการดำเนินการแก้ไขในแต่ละอำเภอ หลังรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เน้นย้ำให้มีการเพิ่มมาตรการด้านอื่น ๆ การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน หลังรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยที่สุด

โดยเบื้องต้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งเพิ่มมาตรการปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย มาตรการด้านคน ในการให้มีการสุ่มตรวจรถโดยสารและรถทุกชนิด การคัดกรองพนักงานขับรถ มาตรการด้านรถ เพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารให้มีความพร้อม และมาตรการด้านสภาพแวดล้อม เพิ่มเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เหตุการณ์สำคัญที่มีผู้เสียชีวิต การสำรวจจุดเสี่ยงและการดำเนินการแก้ไขในแต่ละอำเภอ การติดตามการรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในแต่ละอำเภอ การดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 การรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วยนี้ 1.ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 – 3 เมษายน 2567 2.ช่วงดำเนินการ ระหว่างวันที่ 4 – 24 เมษายน 2567 ดังนี้ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ” วัน ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2567 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 9 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2567 นอกจากนั้นยัง พิจารณามาตรการแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น