(มีคลิป)อุทยานแห่งชาติแม่ยมบูรณาการจัดเสวนาสร้างฉันทามติแก้ไขปัญหาไฟป่า

อุทยานแห่งชาติแม่ยมบูรณาการจัดเสวนาฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างฉันทามติแก้ไขปัญหาไฟป่า

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างฉันทามติร่วมกับฝ่ายปกครองซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อ สั่งการของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ให้หน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประชุมเสวนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ฯ

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันอุทยานแห่งชาติแม่ยม และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสะเอียบ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน พื้นที่ ต.สะเอียบ อ.สอง ต.แพร่ โดยนายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสองลงพื้นที่ด้วยตนเองเพื่อรับฟังปัญหาไฟป่าในพื้นที่และเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมประกอบด้วย พ.ต.ท.สงกรานต์ ธิป้อ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรสะเอียบ ปลัดอาวุโส ปลัดประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม โดยใช้ที่ทำการกำนันตำบลสะเอียบในการดำเนินการประชุม

ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการ คัดกรองคนเข้าป่า ชาวบ้านจะเข้าเก็บหาของป่า เช่น ผักหวาน ไข่มดแดง ต้องลงทะเบียนจะได้รับบัตรสีเขียว หากเป็นคนต่างหมู่บ้านจะได้รับบ้ตรสีเหลือง จะต้องช่วยไม่ให้เกิดไฟป่าหากพบต้องช่วยดับทันที และแต่ละหมู่บ้านตั้งจุดเฝ้าระวัง พบเห็นไฟป่า ให้เร็ว เข้าดับทันที

สำหรับคนที่ลักลอบเผาป่า ล่าสัตว์ ไม่เคารพกติกา ให้อุทยานแห่งชาติดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด โดยผู้นำชุมชนและอุทยานแห่งชาติแม่ยม จะได้ประสานกับ ทหาร ม.พัน12 (ค่ายพระยาไชยบูรณ์) ร่วมเคาะประตูบ้านเป้าหมายขอความร่วมมือการไม่เข้าป่า เผาป่า สำหรับพื้นที่ทำกินตามมาตรา 64 หากเกิดไฟป่า ไม่ว่าจะลุกลามจากป่าหรือลุกลามจากที่ดินทำกิน เจ้าของที่ดินและผู้นำชุมชนมีน้าที่แจ้งพนักงานสอบสวน สภ.สะเอียบ ดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดต่อไป

สถานการณ์ไฟป่าในปัจจุบันเป็นไฟป่าที่ลุกลามมาจากรอยต่อจังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยาเข้ามาในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแม่ยม ซึ่งเป็นภูเขาสูงชัน มีใบไผ่ และใบสัก ทับถมเป็นวัสดุเชื้อเพลิงคงต้องใช้การเฝ้าระวังต่อเนื่องในเดือนมีนาคมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น