ปศุสัตว์ จ.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2567

ปศุสัตว์ จ.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2567 และติดตามการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น