โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จัดงานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จัดงานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2566 “B.K. Open House 2024” ณ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ “B.K. Open House 2024” โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางแสงเดือน คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานฯ โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และภาคีเครือข่ายทางภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ การจัดนิทรรศการดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงผลงานของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ และเป็นการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่ชุมชนต่อไป ณ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น