ต้อนรับคณะนักวิจัย ร่วมปรึกษาหารือ การดำเนินโครงการวิจัย

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., รศ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และนักวิจัยจากศูนย์ CMUTEAM ร่วมให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine, Queen Mary University of London และ University of Dundee สหราชอาณาจักร นำโดย Prof. Dorothea Nitsch, Professor of Clinical Epidemiology, London School of Hygiene and Tropical Medicine และ Prof. Rohini Mathur, Chair of Health Data Science, Queen Mary University of London ในโอกาสเดินทางมาจัดอบรม Short Course in Genetic Epidemiology for Non-communicable Diseases และร่วมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการวิจัยกับศูนย์วิจัย Global Health ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/J9DjA

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น