หารือการปรับปรุงอาคารและการดูแลรักษาพยาบาลชาวต่างประเทศ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ปรึกษาหารือกับคุณ Marc H. Dumur Honorary Consul Consulate of Switzerland in Thailand / Chairman The Foundation for the Education of Rural Children และคุณจิตรา กลั่นประยูร ผู้บริหารบ้านสบายวิลเลจ ดูแลผู้สูงอายุเชียงใหม่ ด้านการปรับปรุงอาคารสุจิณฺโณ ,อาคารผู้ป่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาพยาบาลชาวต่างประเทศ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ บ้านสบาย วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/iM1gE

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น