พิธีเปิดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง “WORLD SLEEP DAY 2024” โดยมี รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับ และ รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาระบบการหายใจเวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ กล่าวรายงาน โดยภายในงานได้มีการถ่ายทอดสด รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน เด็ก ผู้ใหญ่ นอนหลับอย่างไร ให้มีคุณภาพ วิทยากรโดย รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาระบบการหายใจเวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ และหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ และ ผศ.พญ.กนกกาญจน์ สันกลกิจ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ และแพทย์ประจำศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพเครื่อง CPAP , นิทรรศการให้ความรู้ และการใช้เครื่อง CPAP ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. และประชาชนผู้ที่สนใจ ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์เวชผู้สูงอายุเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/06MGG

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น