พิธีเปิดกิจกรรม MEDCHIC Health Hackathon 2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม MEDCHIC Health Hackathon 2024 ภายใต้หัวข้อ InnoHealth JumpStart โดยมี รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation Process) และรวมตัวกันของนักพัฒนานวัตกรรมหรือผู้ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ และแปลกใหม่รวมไปถึงผู้มีประสบการณ์ที่สามารถใช้ประกอบสร้างเป็นองค์กรความรู้ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการแพทย์ที่ใช้ได้จริงในการช่วยเหลือผู้ป่วย ภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมและการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนกระบวนการการสร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างสรรค์ไอเดีย และคิดค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือโจทย์คำถามที่ถูกต้องในด้านสุขภาพและการแพทย์ ให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วม ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 ณ โรมแรมแบมบูรี บูติค รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/qhm1a

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น