ศูนย์​ ปภ.เขต​ 10​ ลำปางแจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังสถานการณ์พายุ

ศูนย์​ ปภ.เขต​ 10​ ลำปางแจ้งเตือนภัย “การเฝ้าระวังสถานการณ์ พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง”


ว่าที่​ ร.ต.ณัฐพงค์​ ฐิตวิกรานต์​ ผอ.ศูนย์​ ปภ.เขต​ 10​ ลำปาง​ แจ้งว่าตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ให้ติตตามสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโซกแรง เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (68/2563)

ลงวันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 8-13 เมษายน 2567 บริเวณความ
กดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเล
จีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโตยทั่วไปประกอบกับ ในช่วงวันที่
9-11 เมษายน 2567 จะมีคลื่นกระแสลมฝ้ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาและผ่านภาคเหนือ
ตอนบน ทำให้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรก โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
ลำดับแรก ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสนการณ์ จังหวัดลำปาง
ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ฝ้าระวังติดตามขอแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เตรียมความพร้อม ทั้งระมัดระวังจากพายุฝนฟ้คะนองและลมกระโชกแรง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ตันไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ตลอดจนอุณหภูมิจะลดลง ให้เฝ้าระวังติดตาม ข่าวสารจากทางราชการ และสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้จัดตั้งกองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยเขต พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุตผชิญสถานการณ์วิกฤต วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรกล ในการออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของจังหวัตหากได้รับการร้องขอทันที และได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอต 24 ชั่วโมง

หากประชาชนท่านใด้รับผลกระทบและขอรับความช่วยเหลือมีความเตือดร้อนจากสถานการณ์สาธารณภัย ที่จะขอความช่วยเหลือ กรุณาโทรแจ้งสายด่วน 1784 หรือ โทรศัพท์ 1-5421-7877 โทรสาร 1-5423-*947

ร่วมแสดงความคิดเห็น