สวนพฤกษศาสตร์ฯ ประกาศปิดให้บริการเข้าชมสวน

สวนพฤกษศาสตร์ฯ ประกาศปิดให้บริการเข้าชมสวน จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศปิดให้บริการเข้าชมสวน ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2567 เป็นเวลา 3 วัน เพื่อลดความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น