ตรวจความพร้อม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 41

ตรวจความพร้อม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 41 และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 น.อ.ปกป้อง สุระกุล รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 41 และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี เสนาธิการกองบิน 41, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 41 ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกองบิน 41

ทั้งนี้ รองผู้บังคับการกองบิน 41 ได้ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 41 ในการเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ กำลังพล และอุปกรณ์สื่อสาร ให้พร้อมในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งได้มอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กองบิน 41 จัดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการออกตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณบ้านพักข้าราชการ และบ้านพักของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่โดยรอบ กองบิน 41 เพื่อลดการก่อเหตุอาชญากรรม ที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงเทศกาลสงกรานต์

ร่วมแสดงความคิดเห็น