อบต.แม่สา เชียงใหม่ เตรียมการขุดลอกท่อระบายน้ำ วางแผนป้องกันน้ำท่วมในปี 67

อบต.แม่สา เชียงใหม่ จัดเตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ เร่งสำรวจจุดสุ่มเสี่ยง เพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมในปี 67

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายกันตพัฒน์ โพดกาลง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแม่น้ำลำคลอง ท่อระบายน้ำตามหมู่บ้านชุมชนในเขต อบต.แม่สา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับมืออุทกภัยภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในปี 2567 โดยวันดังกล่าวนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์เครื่องช่าง ได้ทำการขุดลอดสิ่งปฏิกูล เช่นเศษขยะใบไม้ ที่ตกค้างทำใหัท่ออุดตัน ณ บ้านศิวาลัย(เก่า) หมู่ที่ 3 เป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้เมื่อถึงฤดูฝนหรือพายุเข้าจะให้น้ำไหลไม่ระบายรวดเร็วยิ่งขึ้นและจะไม่ทำให้น้ำท่วมหมู่บ้านและชุมชนของพื้นที่ตำบลแม่สาเพื่อเป็นการสร้างความสบายใจแก่ผู้พักอาศัยในชุมชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น