พบปะบูรณาการด้านความมั่นคง

เมื่อ 16 พ.ค. 67, 10.00 น. พ.ท.บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน 4 ให้การต้อนรับ นาย เปรมศักย์ ศรีนวล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงคำ เพื่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ และบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการด้านความมั่นคง ณ ห้องเกียรติยศ ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น