พะเยาจัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจำหน่ายสิ้นจี่คุณภาพ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ อำเภอแม่ใจ จัดงาน “ส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจำหน่ายสิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา” ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณพื้นที่ตลาดบีบี ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายผลไม้ ในช่วงผลผลิตออกในฤดูกาล สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งสดและแปรรูปของเกษตรกร

โดยในงานมีกิจกรรม ได้แก่ พิธีสืบชะตาลิ้นจี่ต้นแรกของอำเภอแม่ใจ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ การประกวดลิ้นจี่ ณ ตลาดบีบี อำเภอแม่ใจ การแข่งขันกินแหลก และการแข่งขันทำอาหารลีลา การจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพจากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชมผู้ผลิตลิ้นจี่คุณภาพ เกรด Super Premium ลูกละ 30 บาท เกรด Premium กิโลกรัมละ 170 บาท เกรด AA กิโลกรัมละ 150 บาท เกรด AA + A กิโลกรัมละ 130 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 120 บาท

โดยในการเปิดงาน “ส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจำหน่ายสิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ ได้รับเกียรติจาก นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น