หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายโกสิน ถือแก้ว กรรมการกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ กรรมการ และนางสาวชวิศา เวชชากุล กรรมการ YEC ร่วมให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อพูดคุยและหารือในโครงการความร่วมมือระหว่างหอการค้าเชียงใหม่และ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด ในการขับเคลื่อนการใช้และจำหน่ายไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงตับ (cage-free eggs) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom Meeting
.

#หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

ร่วมแสดงความคิดเห็น