ผู้แทนคณบดี ร่วมพิธีฌาปนกิจ ผู้มีอุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มช.

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณนุชจรี อนุนิมิตรานนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณยัสมีตกอร์ คาร์นิยอร์ (คุณสมิท) ผู้มีอุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีคุณตารามยีด และคุณกรวิชญ์ คาร์นิยอร์ รับมอบ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ สุสานสันกู่เหล็ก จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/qPpwf

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น