สมัคร สว.แม่ฮ่องสอน วันแรกเงียบเหงา ผู้สมัครบางตา อ.สบเมย ไม่มีผู้สมัคร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด 7 อำเภอ ขอใบสมัครจำนวน 112 ราย และขอใบสมัครมากที่สุดคืออำเภอขุนยวม จำนวน 42 ราย ส่วน น้อยสุดอำเภอปางมะผ้า ขอใบสมัครเพียง 1 ราย


วันนี้ 20 พ.ค.67 บรรยากาศทั่วไปของการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาก 20 กลุ่มอาชีพ ยังเงียบเหงา โดยเฉพาะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา 15.00 น. ยังไร้วี่แววผู้สมัคร สว. ทั้งนี้อำเภอสบเมยเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่น่าจับตามองดูว่า กลุ่มชาติพันธุ์จะเดินทางมาลงสมัคร สว.ในครั้งนี้ แต่ผิดหวัง ไม่มีวี่แววมาสมัครสักราย และคาดว่ากลุ่มชาติพันธุ์จะเดินทางมาสมัครในวันเวลาที่เหลืออยู่อย่างแน่นอน วันนี้ที่ อ.สบเมย ไม่มีผู้สมัคร

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด 7 อำเภอ และขอใบสมัครไปตั้งแต่วันที่ 10-19 พ.ค.67 เป็นต้นมา มีจำนวน 112 ราย อำเภอที่ขอใบสมัครไปมากที่สุดคืออำเภอขุนยวม จำนวน 42 ราย ส่วนอำเภอปางมะผ้าขอใบสมัครไปเพียง 1 ราย ทำให้บรรยากาศการรับสมัครวันแรกเงียบเหงา คาดว่าในวันต่อๆ ไปแต่ละอำเภอจะมีประชาชนจากกลุ่มต่าง ๆ มายื่นใบสมัคร เนื่องจากวันสมัครกำหนดไว้ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค.67

ส่วนที่อำเภอแม่สะเรียง เวลา 14.00 น. นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง/ประธานกรรมการระดับอำเภอ อำเภอแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางตรวจดูความพร้อมของการรับสมัคร สว. ในพื้นที่ 3 อำเภอ โซนใต้ ตั้งแต่ อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง เพื่อตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยในการรับสมัครสมาชิกวุฒิภา โดยมี ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอและ พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฎิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ อ.แม่สะเรียงมีผู้เดินทางมายื่นสมัคร 4 ราย จากหลากหลายกลุ่มอาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา ผู้สมัครบางตา

อย่างไรก็ตามการรับสมัครเลือก สว. ครั้งนี้ มีการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมของทุกฝ่ายมาอย่างดี ทำให้การรับสมัครเลือก สว.ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนในเรื่องของระเบียบ คุณลักษณะต้องห้าม หรือคุณสมบัติของตัวผู้สมัครนั้น โดยผู้สมัคร หรือผู้ที่จะมาสมัครต้องศึกษาระเบียบให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฏหมาย เนื่องจากกฏหมายไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใดเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ยื่นเอกสาร สว. 2 สว. 3 สว. 4 ที่จะเป็นผู้สมัครและจำนวนได้จนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร ถึงจะทราบ และหลังจากนั้นภายใน 5 วัน(29 พ.ค. 2567) หลังปิดการรับสมัคร ผอ. การเลือกระดับอำเภอจะประกาศรายชื่อรับสมัครหรือไม่รับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น