มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมผู้แทนบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT) เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น