“จอมทอง” อำเภอที่มีคนจนมากที่สุดในเชียงใหม่

ระบบบริหารการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP รายงานข้อมูลภาพรวมคนจนในปี 2566 จากประชากรสำรวจ 992,338 คน

วัดได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ ดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) ที่พิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ

โดยจอมทองมีคนจนมากที่สุด ตามมาด้วย อมก๋อย แม่อาย ดอยเต่า พร้าว สันทราย ไชยปราการ สันกำแพง เวียงแหง กัลยานิวัฒนา เชียงดาว ดอยหล่อ สะเมิง ฮอด หางดง ฝาง ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่วาง สารภี แม่ริม แม่ออน แม่แจ่ม สันป่าตอง ในขณะที่เมืองเชียงใหม่มีคนจนน้อยที่สุด

ที่มา : https://www.tpmap.in.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็น