เก็บภาพมาเล่า…เก็บข่าวมาบอก…สธ.แม่ริมร่วม อสม.จัดคิกออฟปราบลูกน้ำยุงลาย

b.10 25 สาธารณสุข ร่วม อสม.ทุกตำบลในแม่ริม รณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย หวังตัดวงจรโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงเป็นพาหะ กระจายกำลังอาสาเคาะประตูให้คำแนะนำ พร้อมขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ โดยมีนายอำเภอแม่ริมปล่อยแถวรุกพื้นที่

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายำเภอแม่ริมเป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะน้ำโรคมาสู่คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมใต้(รพ.สต.)นำโดยนางทิพย์วัลย์ อุ่นนันท์กาศ สาธารณสุขอำเภอแม่ริม นางอำพร เร่งเร็ว ผู้อำนวยการ รพ.สต.ริมใต้ และอาสาสมัครสาธารณสุขจากทุกตำบลb.11 15 พร้อมรณรงค์ในครั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปตามหมู่บ้านเพื่อรณรงค์ และทำการพ่นสารเคมี หมอกควัน ในพื้นที่เสี่ยงเกิดโรค แจกทรายอะเบท แจกเอกสาร แผ่นพับ ให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้ถึงโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ พร้อมทั้งแนะนำให้ดูแลพื้นที่ ตามอาคารบ้านเรือนและที่รกร้างว่างเปล่า ทำการคว่ำกระโหลกกะลา แหล่งน้ำขัง แจกัน กระถางดอกไม้ เพื่อกำจัดตัวอ่อนของยุงลาย เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขยายสงกว้างออกไป อีกทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน การถูกยุงกัด การรักษาเบื้องต้น

b.12 6ทั้งนี้ยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก จะสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลานี้ โดยเฉพาะฤดูฝน จะมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งแก่การวางไข่ของยุง ยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะขังน้ำที่มีน้ำนิ่งและใส น้ำจะต้องสะอาดไม่มีสารเคมีหรือแร่ธาตุเจือปน ดังนั้นจึงพบว่ายุงลายจะไม่วางไข่ในน้ำที่อยู่บนผิวดินโดยตรง เนื่องจากจะมีแร่ธาตุเจือปนมาก น้ำฝนมักเป็นน้ำที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุด ดังนั้น แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายบ้านจึงมักอยู่ตามโอ่งน้ำดื่มและน้ำใช้ที่ไม่ปิดฝา ทั้งภายในและภายนอกบ้าน

“ทีมข่าวการเมือง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น