ก๊อซซิบ คนเมือง วันที่ 09 ก.พ. 60

“ก๊อซซิบ คนเมือง” เริ่มที่ข่าวดี…สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา ที่ก่อร่างสร้างตัวร่วมกันระหว่างผู้ที่สนใจใฝ่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของดีเมืองล้านนาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยการก่อตั้งเป็นสมาคม มี ธนวัฒน์ ราชวัง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริม ผู้บริหารศูนย์เรียนรู้เยาวชนรักถิ่นเกิดบ้านหนองปลามัน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับฉันทามติจากที่ประชุมให้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมฯเป็นคนแรก พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนในเชิงรุก ที่พร้อมจะเข้าไปดูแลศิลปินกลองและศิลปะการแสดงของภาคเหนืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป…

“60 วันห้ามเผา” เริ่ม 20 ก.พ.2560 ที่จะถึงนี้ ด้านมาตรการเชิงรุก พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองพ่อเมืองเชียงใหม่ วันก่อนนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ประจำปี 2560 อย่างใกล้ชิด โดยเริ่มจากการรณรงค์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยง อบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ของตนเอง เคาะประตูบ้าน แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดเผาในห้วง 60 วันอันตราย จะสำเร็จสมประสงค์หรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวบ้าน โดยเฉพาะมือจุดมือเผาทั้งหลาย รวมด้วยช่วยกันยับยั้งครับผม…

“วันแห่งความรัก 2 แผ่นดิน เชื่อมสัมพันธ์ไทย-เมียนมา” เพื่อยกระดับด่านค้าชายแดนและสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สร้างศักยภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนตามแนวพื้นที่ชายแดน สราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว ปิ้งๆ! จัดงานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสองประเทศ บริเวณช่องทางกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 14 ก.พ.2560 ซึ่งตรงกับวันแห่งความรัก ที่แม้จะต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา แต่ก็มีความสมานกลมเกลียวกันมาเนินนาน กิจกรรมนั้นจัดให้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ของสองประเทศ การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อาทิ กีฬาตระกร้อ กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก การจับจ่ายสินค้าระหว่างสองประเทศ นับเป็นอีกงานหนึ่งที่น่าเที่ยวในวันวาเลนไทน์นี้…

อีกงานดีที่น่าเที่ยว วันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 8 – 9 ก.พ. 2560 จัดโดยเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จากการบริหารงานของ วิชัน เมธา ณ ลานกิจกรรมริมนํ้าปิง บ้านหนองเขียวไปเที่ยวชมกัน…

ข่าวเศร้า…ฝาก ปชส.ถึงญาติมิตรผู้ล่วงลับคุณพ่อศักดิ์ชัย อรรถปรียางกูร ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา บิดาของ “อดีตส.ส.” พรชัย อรรถปรียางกูร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ และเป็นบิดาของ “เฮียเกี้ย”- ไมตรี อรรถปรียางกูร ศพตั้งบำเพ็ญกุศลไว้วัดพวกเปีย ตรงข้ามลาบแพร่ อ.เมืองเชียงใหม่ “รองหน่อ” สุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ฝาก ปชส.มา มีสวดพระอภิธรรมทุกคืน และพิธีพระราชทานเพลิงศพวันจันทร์ที่ 13 ก.พ.2560 เวลา 15.00 น. ณ สุสานหายยา ส่วนวันเสาร์ที่ 11 ก.พ.ตรงกับวันมาฆบูชา จะปิดศพ แจ้งข่าวถึงญาติมิตรได้รับทราบโดยทั่วกัน จบข่าวเศร้า

ทับตะวัน
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น