นํ้าใจสังคมมอบให้ชุมชน

ครอบครัว “จันทร์โรจนพันธ์” เจ้าของกิจการ ร้านจังหย่งเฮงเส็ง คุณพ่อประชาพิพัฒน์-คุณแม่วาสนา-ดร.กัญญพัสวี กล่อมเจริญ และ บัณฑิต เดชฤาษี ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ผ่าน “ประธานแอ้” พรฤดี พุทธิศรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ นำไปมอบให้กับผู้ป่วย ผู้ยากไร้ในเขตชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่


ร่วมแสดงความคิดเห็น