ญี่ปุ่นจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV)

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันของผู้สมัครจำนวน 20 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากบทสุนทรพจน์ที่ไม่มีการจำกัดหัวข้อ ซึ่งแต่ละคนมีเวลาในการพูดไม่เกิน 5 นาที

โดยเนื้อหาในการกล่าวสุนทรพจน์มีความหลากหลายอย่างมาก เช่น ความทุ่มเทต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ความรู้สึกที่มีต่อพ่อแม่หรือเพื่อน ความคิดเห็นต่อประเทศไทยในอนาคต เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ นางสาวศศิณัฐชา จำเริญ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “เลี้ยงผมหน่อยสิ” และสร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการด้วยบุคลิกที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ซึ่งรางวัลสำหรับนางสาวศศิณัฐชาคือ การได้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย Sophia ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี (โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนและได้รับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเชียงใหม่-โตเกียว พร้อมค่าเบี้ยเลี้ยงที่ญี่ปุ่น) โดยมี Professor Dr. Takashi HAYASHITA อธิการบดีมหาวิทยาลัย Sophia เดินทางมาเป็นผู้มอบรางวัลด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายองค์กรได้แก่ Japan Airlines สำหนักงานกรุงเทพฯ, Bangkok Airways, หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ, ชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ, มูลนิธิพัฒนาการศึกษาไทยญี่ปุ่น, มูลนิธิเพียวฮาร์ท (Pure Heart Foundation) ตลอดจนชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นจังหวัดเชียงใหม่หรือ CLL ที่ร่วมให้การสนับสนุนรางวัลต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น