เชียงใหม่จัดพิธีใหญ่ทำบุญเมืองประจำปี 2560

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยว่า
จากการที่เมืองเชียงใหม่ได้มีการจัดประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่กันขึ้นทุกๆ ปีในจุดสำคัญต่างๆ อันเป็นสถานที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณูปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ตนได้ดูแลเกี่ยวกับพิธีการทำบุญต่างๆ นั้น จึงแจ้ง
ให้ประชาชนชาวเมืองเชียงใหม่ทราบว่า ในวันพฤหัสบีดีที่ 8 มิถุนายน 2560ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 คํ่าเดือน 9 เหนือ จะมีการประกอบพิธีทำบุญเมืองขึ้น จำนวน 10 จุดด้วยกัน คือพิธีกาลเวียงเชียงใหม่ (บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ข่วงประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปรุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก แจ่งกู่เฮือง
แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ และแจ่งกะตํ๊า
โดยพิธีการจะเริ่มประกอบพิธีตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ทั้ง
การขึ้นท้าวทั้งสี่ คณะสงฆ์ประกอบพิธีการทางด้านศาสนา จุดพลุสัญญาณพิธี การแสดงธรรมเทศนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และอนุโมทนาบุญกรวดนํ้าอุทิศส่วนกุศลถึงเทพยาดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงพระวิญญาณของพญามังรายมหาราช พญางำเมือง พ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้าง
เมืองเชียงใหม่ และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีต่างตามจุดสำคัญๆ ที่กำหนดไว้ 10 จุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น