ทต.ป่าป้องห่วงใยประชาชน…

นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านดีและอสม.ตำบลป่าป้อง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม ซึ่งเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจและป้องกันโดยออกรณรงค์ตรวจติดตามในบ้านพร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในตำบล เพื่อลดอัตราการป่วยจากไข้เลือดออกในพื้นที่ให้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา.

ร่วมแสดงความคิดเห็น