ชาวบ้าน”ปางป่าคา-ปางอีกา”ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐฯสู่เส้นทางท่องเที่ยวม่อนแจ่ม

ชาวบ้าน”ปางป่าคา-ปางอีกา”ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐฯสู่เส้นทางท่องเที่ยวม่องแจ่ม วันที่11 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่น้ำตกตาดหมอก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยนายสมชิด กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหใหม่ แม่ริม เขต 2 นายประดิษย์ คำมะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ริม พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ริม เจ้าหน้าที่จากโครงการหลวงหนองหอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 และชาวบ้านปางป่าคา บ้านปางอีกา ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเขตตำบลแม่แรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกล้าไม้(เสี้ยวดอกขาว) จำนวน 1,200 ต้นกล้า ปลูกสองข้างทางระยะทาง 3.50 กม. เส้นทางบ้านปางป่าคา – บ้านปางอีกา หมู่8 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดัง ทั้งม่อนแจ่ม และโครงการหลวงหนองหอย ทั้งนี้ตลอดเส้นทางจะมีการปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นพญาเสือโคร่ง(ซากุระเมืองไทย)ต้นเสี้ยวดอกขาวและต้นไม้ดอกอีกนานาพันธุ์ หากถึงฤดูการออกดอกจะเกิดความสวยงามและจะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปชมงามอีกเส้นทางหนึ่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น