72087

ทต.แม่แรม จัดงาน “สรงน้ำ ส่งศรัทธา เบิกฟ้า พระธาตุชุ่มเมือง”

เทศบาลตำบลแม่แรม ร่วมกับประชาชนตำบลแม่แรม จัดงาน “สรงน้ำ ส่งศรัทธา เบิกฟ้า พระธาตุชุ่มเมือง” ณ วัดพระธาตุชุ่มเมือง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ วัดพระธาตุชุ่มเมือง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวิชิต เมธาอนันต์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่แรม พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประกอบพิธี ”สรงน้ำ ส่งศรัทธา เบิกฟ้า พระธาตุชุ่มเมือง“ ณ วัดพระธาตุชุ่มเมือง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้น 1 ปีมีครั้งเดียว ภายในงานมีกิจกรรม – การแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่า วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 7:00 – 20:00 น 📌พิกัด https://maps.app.goo.gl/by7y5dzT5Mxdc44S9 จัดโดยเทศบาลตำบลแม่แรมร่วมกับประชาชนตำบลแม่แรม

ประชุมหน่วยงานความมั่นคง กำหนดมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายอำเภอแม่สะเรียง ประชุมหน่วยงานความมั่นคง กำหนดมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สะเรียง (โต๊ะข่าว) วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สะเรียง ประชุมหารือหน่วยงานด้านความมั่นคง ติดตามสถานการณ์ยาเสพติด พร้อมร่วมกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สะเรียง (โต๊ะข่าว) โดยมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง สถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่ง สถานีตำรวจภูธรเสาหิน และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง (ชั้น 2) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สะเรียง ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงทุกฝ่ายบูรณาการ ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู /รักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินการปราบปราม จับกุม ผู้ค้า ยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ได้เน้นย้ำ การปราบปรามจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่อง และไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด เพื่อให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงลดลง และสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15 กองทัพอากาศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จฯ เป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณมนทิรา พัฒนกุล นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา […]

ผว.แม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการ 15 จังหวัดนำร่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการ 15 จังหวัดนำร่อง ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม SDG Localization วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ที่ ESCAP HALL ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม SDG Localization จัดขึ้นโดย United Nations Development Programme ( UNDP ) เพื่อรับฟังการนำเสนอฐานขอมูลตัวชี้วัดในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Profile) ของพื้นที่ 15 จังหวัดนำร่อง โดยมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นที่ ประชากร และเศรษฐกิจ ตลอดจนข้อเปรียบเทียบและความท้ายทาย นอกจากนั้นยังเปิดโอกาส ในการหารือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่ยังคงมีอยู่รวมไปถึงการกำหนด แนวทางสำหรับอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย เป็นการเน้นย้ำถึงความตระหนักรู้และขีดความสามารถในการเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมทางสังคม […]

ตามหา “น้องชอปเปอร์” แมวสีดำ หางงอ ใส่ปอกคอสีแดง แถวโรงพยาบาลสวนดอก

#แมวหายเชียงใหม่ .ตามหา “น้องชอปเปอร์” สีดำ หางงอ ใส่ปอกคอสีแดง น้องไม่ได้ใส่เสื้อ.เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.67 เวลา 06.00 น. น้องได้หายไปจากบริเวณตึกจอดรถชั้น 4 ของโรงพยาบาลสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ที่มี McDonald ใต้ตึก).ตามหาทั่วตึกแล้วยังไม่เจอครับพบเห็นโปรดติดต่อ 092-894-5315 คุณวิศิษฏ์.ท่านใดต้องการประกาศตามหา คนหรือสัตว์เลี้ยงที่หายไป สามารถทักแชทส่งข้อมูลมาได้เลยเน้อเจ้า “เชียงใหม่นิวส์” ขอเป็นกระบอกเสียงตามหาเพื่อช่วยเหลือทุกท่านเจ้า 💚🙏💛.อ้างอิง : เพจเฟซบุ๊ก Wisit Saithong.ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ @chiangmainews #chiangmainews #chiangmai

สภาการสื่อมวลชนฯ เตรียมงานใหญ่ครบรอบ 27 ปี ชูยุทธศาสตร์ชาติ เสวนาจริยธรรมสื่อยุค AI

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เตรียมจัดงานใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นี้ ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “สื่อมวลชน ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางประเทศไทย” โดยแบ่งเป็น 2 เวทีดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.30 น. เวที “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ความท้าทายรัฐบาล” เชิญปราชญ์ชื่อดังปาฐกถาพิเศษ ดังนี้ ช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.30 น. เวทีเสวนา หัวข้อ “สื่อมวลชนกับจุดเปลี่ยนด้านจริยธรรมในยุค AI” ร่วมเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำ ดังนี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้โดยสำรองที่นั่งล่วงหน้า ติดต่อจองบัตรได้ที่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โทร 08 8254 3434 สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมงาน สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางดังนี้ นอกจากนี้ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ยังมีงานเฉลิมฉลองครบรอบ […]

พาณิชย์จีนเผยอาจเก็บภาษีต้าน EU ทุ่มตลาด ‘เนื้อหมู’ หากจำเป็น

ปักกิ่ง, 21 มิ.ย. (ซินหัว) — กระทรวงพาณิชย์ของจีนเผยว่าจีนอาจจัดเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดเป็นการชั่วคราวสำหรับเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากหมูที่นำเข้าจากสหภาพยุโรป โดยจะเป็นไปตามผลลัพธ์การสอบสวนการทุ่มตลาดที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา เหอย่าตง โฆษกกระทรวงฯ กล่าวข้อความข้างต้นในงานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (20 มิ.ย.) ขณะตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นว่าจีนจะกำหนดอัตราภาษีชั่วคราวสำหรับการนำเข้าเนื้อหมูจากสภาพยุโรปหรือไม่ อนึ่ง จีนได้เปิดการสอบสวนการทุ่มตลาดสำหรับเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากหมูบางชนิดที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปเมื่อวันจันทร์ (17 มิ.ย.) ที่ผ่านมา เหอกล่าวว่าหากการสอบสวนเบื้องต้นยืนยันว่าสหภาพยุโรปทุ่มตลาดเนื้อหมูจริง และได้ก่อความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมภายในประเทศของจีน จีนอาจดำเนินมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดชั่วคราวอย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) และข้อบังคับการต่อต้านทุ่มตลาดของจีน กระทรวงฯ จะตัดสินใจในขั้นสุดท้ายและอาจกำหนดภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยการสอบสวนดังกล่าวมุ่งตรวจสอบเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากหมูบางชนิดที่มีต้นกำเนิดจากสหภาพยุโรประหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2023 ถึง 31 ธ.ค. 2023 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 17 มิ.ย. 2025 แต่อาจขยายเวลาออกไปอีก 6 เดือนภายใต้สถานการณ์พิเศษ สำหรับคำถามที่ว่าจีนจะเปิดการสอบสวนการทุ่มตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นมที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปหรือไม่ เหอตอบว่าหน่วยงานสอบสวนจะตรวจสอบคำร้องที่ยื่นโดยอุตสาหกรรมภายในประเทศตามกฎหมาย ซึ่งหากตรงตามเงื่อนไขก็จะมีการเริ่มขั้นตอนการยื่นคำร้อง เปิดเผยข้อมูล และออกประกาศตามกฎหมายต่อไป (แฟ้มภาพซินหัว : ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองไท่ชาง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 12 ม.ค. […]

เชิญชวนร่วมงานสัมมนาโครงการส่งเสริม SME “FAST, FUTURE, FREE TRADE”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ผู้ผลิต ผู้ส่งออก รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทย ก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้าและการขยายโอกาสธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ภายในงานจะได้พบกับการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน นำโดยนายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ และเจ้าของแบรนด์ธุรกิจชื่อดังบริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด มาเพิ่มพูนความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA การเตรียมความพร้อมกับความตกลงล่าสุด ความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด ด้วยระบบ ROVERs PLUS ตลอดจนวิธีการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ผ่านระบบ DFT SMART C/O เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SME ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การค้าโลก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ พลาดไม่ได้!! พบกันวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 […]

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ทำ MOU ร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ทำMOU ร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืน วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ นักศึกษาในการคุ้มครอง ป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมจัดทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภอแม่สะเรียง, อำเภอแม่ลาน้อย, อำเภอสบเมย, สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง, สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย, สถานีตำรวจภูธรสบเมย, สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง, สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย, สาธารณสุขอำเภอ สบเมย, ท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง, ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาน้อย, […]

ด้วยความห่วงใย เร่งช่วยเหลือโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม

ชมรมฟุตบอลอำเภอแม่ลาน้อย ร่วมปรึกษาหารือ จำหน่ายเสื้อหาเงินมาสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย โดยจัดฟุตบอลการกุศล ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 นี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ 21 มิถุนายน 2567 นายราชันย์ บัวศรี ผอ.รร.บ้านท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาของฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 จากเหตุการณ์ลมพายุกรรโซก ทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหายจำนวนสองหลัง ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน มีความจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแชม ทางโรงเรียนได้ทำเรื่องรายงานและของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 ไปแล้ว และเบื้องต้นทางโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษา ได้ช่วยเหลือเงินทุนสนับสนุนในการขยายโรงอาหารต่อเติมเป็นอาคารเรียนชั่วคราวให้เด็กนักเรียน ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้กระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง กรรมการสถานศึกษา ร.ต.เนตร จิตรตาดู ประธานชมรมฟุตบอลอำเภอแม่ลาน้อย นายสง่า สิทธิ ชมรมฟุตบอลอำเภอแม่ลาน้อยกรรมการสถานศึกษา และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า โครงสร้างอาคารเรียนชำรุด ด้านหลังมีสภาพทรุด […]

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วม🙏🏻พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 📍วันที่ 27 มิถุนายน 2567เวลา 07.30 – 12.00 น.ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/JxFL9 #65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#MedCMU #MedCMUในมือคุณ#สื่อสารองค์กรMedCMU

มอบลูกฟุตบอลและวอลเลย์บอลให้ โรงเรียนบ้านห้วยตอง

เมื่อ​วันที่​ 20 มิถุนายน 2567 นางจริยา วงศ์สุวรรณ นายอำเภอแม่วาง มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ยานะพันธ์ ปลัดอำเภอแม่วาง มอบลูกฟุตบอลและวอลเลย์บอลให้โรงเรียนบ้านห้วยตอง โดยมี นายชนพัฒน์ ใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตองอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้ามหารัชมงคล ใส่ขันดอก 109 บูชาพระธาตุเจ้าเจดีย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567กรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองหอยร่วมกับวัดสันป่าเลียงและเทศบาลตำบลหนองหอย ได้จัดโครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนล้านนา” และกาดหมั่วคัวฮอม ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้ามหารัชมงคล ใส่ขันดอก 109 บูชาพระธาตุเจ้าเจดีย์ ซึ่งโครงการในวันนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกัน 3 องค์กร ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหนองหอย กรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองหอย และวัดสันป่าเลียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของล้านนาให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นพุทธบูชา ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้า วัดสันป่าเลียง ประจำปี 2567 โดยมีการกล่าวต้อนรับ โดย นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย กล่าวรายงาน โดย นางสาวนันทกา กัลยาณพันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองหอย กล่าวเปิดโครงการ โดย นางจิรันภรณ์ เตโชฬาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภายในโครงการประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนล้านนา โดยได้รับการสนับสนุนชุดการแสดงจากเครือข่ายช่างฟ้อนวัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มวัฒนธรรมหอคำพญามังราย เครือข่ายฮักฟ้อน องค์กรสาธารณประโยชน์ กลุ่มช่างฟ้อนเมืองสาตรหลวง กลุ่มเอื้องหลวงเสาหิน และกลุ่มสตรีช่างฟ้อนสันป่าเลียง หลังจากนั้นได้จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชพระธาตุเจ้าฯ งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้ามหารัชมงคล ปีที่ […]

สังเกตลูกน้อย ปลอดภัยจาก “โรคหัวใจในเด็ก”

สังเกตลูกน้อย ปลอดภัยจาก… “โรคหัวใจในเด็ก” 📍ติดตามผ่านYoutube : https://cmu.to/WMbsE #โรคหัวใจ #โรคหัวใจในเด็ก #ลูกน้อย #โรคในเด็ก #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #สื่อสารองค์กรMedCMU

เอกชัย วงศ์วรกุล รับประกาศนียบัตรหลักสูตรปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศฯ

เอกชัย วงศ์วรกุล ผ่านการอบรมและรับประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวจังหวัดแพร่แสดงความยืนดี กับนายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการหอการค้าไทยและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่15(นยปส.15) สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ผ่านการฝึกอบรมและรับประกาศนียบัตร”หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ“ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 ณ สถาบัน IACA (INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY) สาธารณรัฐออสเตรีย

ร่วมการสัมมนาการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) คณะแพทย์ มช.

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมการสัมมนาการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล และ อ.ภญ.จุรีรัตน์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) เป็นวิทยากร เพื่อทบทวนผลลัพธ์ และกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคณะฯ ตามแนวทาง TQA พัฒนารายงานการประเมินตนเอง และสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์ TQA จัดโดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม Chiang Mai Marriott อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/1lNlL ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมฯ ยินดี ทีมชาติไทย กลับสู่ท็อป 100 ของโลก ครั้งแรกในรอบ 14 ปี

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA ประกาศอันดับฟีฟ่า แรงกิ้ง ล่าสุด ประจำเดือนมิถุนายน 2024 โดยทีมชาติไทย รั้งอันดับ 100 ของโลก ขยับขึ้นมา 1 อันดับ มี 1,218.56 คะแนน โดยทีมชาติไทย เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และ อันดับ 16 ของเอเชีย จากผลงานที่ ทัพช้างศึก บุกไปเสมอ จีน 1-1 และ เปิดบ้านชนะ สิงคโปร์ 3-1 ในฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม ซี นัดที่ 5-6 ได้รับคะแนนเพิ่ม 9.63 คะแนน ขยับขึ้นท็อป 100 ของโลก อย่างเป็นทางการ โดย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ปัจจุบัน ทีมชาติไทย […]

เปิดลงทะเบียนสมัคร CMU-IMC แข่งขันวัดความรู้วิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

❓CMU-IMC คืออะไร❓ 𝗖𝗠𝗨 𝗜𝗠𝗖 คือการแข่งขันวัดความรู้วิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประจำในทุก ๆ ปี 🌏 เรายินดีต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากทั่วทุกมุมโลก! 🏆ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับของรางวัลและของชำร่วยสุดพิเศษกลับไป🎁 🌈 ได้ร่วมสร้างประสบการณ์ดี ๆ และมิตรภาพที่จะไม่มีวันลืมกับเพื่อน ๆ จากทุกประเทศ และมาสำรวจความงามของเชียงใหม่ไปพร้อมกัน ‼️การลงทะเบียนสมัคร 𝗖𝗠𝗨-𝗜𝗠𝗖 𝟮𝟬𝟮𝟰 🩺(สามารถสมัครได้ 2 รอบ : “Early bird” & “Regular”) 𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗯𝗶𝗿𝗱 𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 🕊️✏️ ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร: 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2024✏️ ค่าธรรมเนียม: 859 USD / 31,800 baht 𝗥𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 🗒️✏️ ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร: 16 กรกฎาคม – […]

ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยโรคติดเชื้อไทย-เกาหลี ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณา จักรภูฏาน โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ พระบรมมหาราชวัง Dungkar Dzong เมืองพาโร ราชอาณาจักรภูฏาน ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/rIRgA ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 7,705 7,706 7,707 7,708 7,709 8,996