72087

เลือกผู้ใหญ่บ้านสบสายหมู่ 1 เข้มข้นคึกคัก ชิงกัน 3 เบอร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่นายอาคเนย์ แสงสร้อย กำนันตำบลสบสายและเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ได้ถึงแก่กรรมลงทำให้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1ว่างลง ทางอำเภอสูงเม่นโดยนายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่นจึงประกาศรับสมัครประชาชนในพื้นที่หมู่ 1ต.สบสายที่มีคุณสมบัติกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 25มิถุนายน 2567 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 3ราย คือ เบอร์ 1 นายบัณฑิต พิทยากิต เบอร์ 2 นางสาวอนงค์วรรณ ผาทอง และ เบอร์ 3 นายวิญญาต มั่งมี ขณะนี่ผู้สมัครทั้ง 3เบอร์ต่างก็ออกหาเสียงแนะนำพร้อมด้วยทีมผู้ช่วย การหาเสียงเป็นไปอย่างคึกคักแต่ละเบอร์มีโอกาสได้รับเลือกตั้งพอๆกัน

นพ.นิยม สส.แพร่ เขต 2 ลงพื้นที่พบชาวบ้านรับฟังปัญหา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น หมออุ๋ย นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล สส.แพร่ เขต 2 เป็นประธานพิธีในงานฌาปนกิจศพ พ่อสมพล อายุ 75 ปี ต.บ้านกลาง อ.สอง จว.แพร่ ณ ฌาปนสถานเทศบาลสองและซึ่งมีนายสนิท เวียงนาค ส.อบจ.แพรี.เขต.2,นายลิขิต จันทร์ดวง กำนันตำบลบ้านกลางและผู้มีเกีบรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้หมออุ๋ย นพ.นืบม ได้พบกับประชาชนในพื้นที่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นถึงปัญหาด้านต่างๆเพื่อนำข้อมูลเสนอหน่วยงานและรัฐบาลต่อไป

อายุวัฒนะมงคลทอดผ้าป่าพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

22 มิถุนายน 2567 พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง พระนักพัฒนาป่าเพื่อน้ำ หัวใจนักพัฒนาที่ได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่โดยไม่หยุดพัฒนา ซึ่งวันนี้เป็นวันครบอายุวัฒนะมงคลทางลูกศิษย์ลูกหาญาติธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร่วมบุญกุศลร่วมกันจัดงานให้กับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในวันนี้ พร้อมพระสงฆ์มาร่วม 100 กว่ารูป ญาติธรรมจำนวนมากกว่า500 คน และยังได้ทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล70ปี 46 พรรษาพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำใช้ชื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมเพื่อการศึกษา พร้อมการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกต่อนักเรียนและคณะครู โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยจำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น การเดินเพื่อเข้าเรียนต่างอาคารเรียนเวลาฝนตกจะลำบากในการเข้าเรียนต่างอาคารทางฝ่ายบริหารได้จัดสร้างหลังคากันแดด ฝน ให้กับโรงเรียน ทางเดินเชื่อมของอาคารเรียนและทางเดินไปโรงอาหารหอประชุม เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสะบายมากขึ้นเอื้อกับนักเรียนและคณะครูในการเดินเชื่อมอาคารเรียนทำให้นักเรียนมีเวลาเรียนได้ดี ในโอกาสต่อไปในอนาคต ในการทอดถวายมีพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ฝ่ายสงฆ์อำเภอไชยปราการ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส ทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมือง ทหารม้ากองบังคับการผาดำหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ตำรวจภูธรอำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลปงตำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไชยปราการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง พร้อมส่วนราชการอำเภอไชยปราการทุกหน่วยงานและส่วนเอกชนห้างร้านต่างๆในอำเภอไชยปราการ และต่างอำเภอ พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนไชยปราการและคณะศิษย์เก่า ครูเก่า และญาติธรรมทุกๆคน ที่ได้ร่วมกันสมทบเงินสด จำนวนหนึ่ง ทอดผ้าป่ามอบให้โรงเรียนไชยปราการ […]

นขต.​พล.ร.7 ดำเนินการฝึกทบทวนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อกรุณาทราบ เมื่อ 21 มิ.ย.​ 67​ นขต.​พล.ร.7 ดำเนินการฝึกทบทวนตามภารกิจที่หน่วยได้รับมอบหมาย​ โดยมีการปฏิบัติดังนี้▪️การฝึกซักซ้อมกองทหาร​เกียรติยศ​▪️การฝึกทบทวนชุดครูฝึกกำลังสำรอง▪️การฝึกเตรียมการ หมู่ ตอน หมวด ตรวจสอบ ทบ.▪️การฝึก​ ชป.น​ทล. การปฏิบัติ​ ​เป็นไป​ด้วยความ​เรียบร้อย​

พล.ร.7 พร้อมช่วยเหลือประชาชน

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ เมื่อ 21 มิ.ย.​ 67 พล.ร.7 และ นขต.ฯ ทำการตรวจความพร้อมของ ชป.เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล , ยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ ให้พร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการประสานและร้องขอ ณ ลานรวมพลของแต่ละหน่วย การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ป.ป.ส. จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญในเชียงราย

ป.ป.ส. จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญในเชียงราย มีบทบาทสำคัญในการสั่งการส่งยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือ วันที่ 23 มิถุนายน 2567 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยถึงความสำเร็จในการจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญที่มีบทบาทในการสั่งการขนส่งยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือเข้าสู่ประเทศไทย โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยทหาร นบ.ยส.35, ฝขว.ศปก.ทบ. และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จับกุมนายสหภาพ หรือยิว หรือบอย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 420/2565 ในข้อหาสมคบคิดกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติด โดยสามารถจับกุมได้ที่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย การจับกุมนี้สืบเนื่องจากวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกลงข้างทาง ภายในรถพบกล่องพัสดุของบริษัทขนส่งเอกชน 2 กล่อง ภายในบรรจุยาบ้า 362,000 เม็ด จากการตรวจสอบพบว่า นายสหภาพฯ เป็นผู้สั่งการส่งยาเสพติดผ่านพัสดุภัณฑ์จากพื้นที่ภาคเหนือไปยังพื้นที่ภาคใต้ สำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจสอบและขยายผลพบว่า น.ส.จิราวรรณ […]

สพม.เชียงใหม่ สอบครูผู้ช่วย ภาค ค (สอบสัมภาษณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 19 วิชาเอก 43 อัตรา โดยมีผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในภาค ค จำนวนทั้งสิ้น 687 คน ตามวิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 71 คน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 31 คน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 116 คน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 81 คน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 35 คน วิชาเอกเคมี จำนวน 35 คน วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 65 คน วิชาเอกสังคมศึกษา […]

สืบชะตาหลวง – สรงน้ำพระธาตุ – เททองหล่อพระมหาจักรพรรดิ์

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 พระครูสุสีลานุรักษ์ (นิพันธ์ รกฺขิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดขุนคงหลวงนิมนต์พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง มีพระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอหางดง เจ้าอาวาสวัดหนองตอง เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดขุนคงหลวง ภาคบ่ายมีพิธีเททองหล่อพระมหาจักรพรรดิ์ และหล่อรูปพ่อเจ้าหมื่นคำคง ผู้นำชาวลัวะ เจ้าเวียงหงษ์ ผู้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ เวียงหงษ์ และบรรพชา – อุปสมบท สามเณร จำนวน 7 รูป เป็นพุทธบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธ์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดขุนคง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจําปีการศึกษา 2567 โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน ในการนี้ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน คณะวิทยากร คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ฯ ณ.ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายคงกระพัน […]

รูดม่านปิดฉาก กีฬาสูงอายุไทยวัยเก๋าเชียงใหม่ ส่งธงต่อ โคราชเกมส์ จัดปี 68

ที่โรงยิม 4000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 “เมืองกาญจน์เกมส์” โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, พร้อมด้วย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร่วมพิธี บรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันฯ เป็นไปอย่างเรียบง่าย มีตัวแทนนักกีฬาทั้ง 11 ชนิดร่วมตั้งแถวรอรับประธาน ด้านพิธีการ มีนายประสิทธิ์ ปิ่มบุญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน ก่อนที่ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธี จะกล่าวปิดการแข่งขันฯ ต่อด้วยพิธีส่งมอบธงประจำการแข่งขัน โดยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบธงคืนให้กับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา […]

มกช.ลำปาง มาแรงไล่ถล่มทีม DW RANGER ตกรอบ

มกช.ลำปาง มาแรงไล่ถล่มทีม DW RANGER ตกรอบ ม.แม่โจ้ ได้ ม.ฟาอีสฯ ยิงให้ โค้ชรัตน์ สุรัตติวิชญ์ จันทร์นาค โค้ช มกช.ลำปาง นำทีมนักเตะเมืองรถม้า ข้ามขุนตาล บุกเมืองเวียงพิงค์ ดวลแข้งศึก ลูกหนัง สิบแสน ถ้วย ก เชียงใหม่ ลงสนามนัดแรก เจอกับ ทีม DW RANGER ที่ลงสนามนัดที่ 2 นัดแรกแพ้ นักเตะจาก แพร่ เอฟซี หวุดหวิด สำหรับ ทีมDW RANGER นำทีมโดยโค้ชเฮียเจมส์ ….พีรพัทธ์ พษิฐาการกูล นัดนี้ขนนักเตะมาเต็มทีม หลังจากนัดที่ผ่านมานักเตะไม่ได้มาหลายคน นัดนี้ จะแพ้อีกไม่ได้แล้ว ถ้าแพ้ กลับบ้าน ต้องชนะลูกเดียว คู่นี้เตะที่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในเวลา 16.00 น. ในครึ่งแรกเกมยังดูสูสีกัน มกช.ลำปาง […]

แวดวงคนกีฬา วันที่ 23 มิถุนายน 2567

แวดวงกีฬา เชียงใหม่นิวส์ ว่ากันสารพันกีฬา ..แวดวงคนกีฬา วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เข้าสู่เดือน มิถุนายน จะเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัว อากาศช่วงนี้กลางวันร้อนอยู่แต่ไม่หนักเหมือนทื่ผ่านมา มีหลายอำเภอมีฝนลงมา คลายร้อนได้บ้าง ที่เชียงใหม่ ก็มีฝนเกือบทั่วจังหวัด ในช่วงนี้ เชียงใหม่ อากาศในช่วงกลางวันก็เริ่มดีขึ้น มีฝนฟ้าคนองในบางพื้นที่ในภาคเหนือพอมีฝนมาลง ก็ช่วยคลายร้อนไปได้บ้าง กลัวอย่างเดียวเข้าหน้าฝนอาจจะทิ้งช่วงอีก พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ข่าวเศร้าในวงการสื่อมวลชนเชียงใหม่ สันทัด ศักดิ์สูง ข่าวบันเทิงเชียงใหม่นิวส์ […]

อธิบดี ปภ.ตรวจเยี่ยมการฝึกทดสอบการเคลื่อนย้ายกำลังพล

อธิบดี ปภ.ตรวจเยี่ยมการฝึกทดสอบการเคลื่อนย้ายกำลังพลทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง วันนี้ (22 มิ.ย. 67) นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกทดสอบการเคลื่อนย้ายกำลังพลทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามความพร้อมของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองของประเทศไทย (USAR Thailand) ในการเข้ารับการประเมินศักยภาพทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลางตามมาตรฐาน INSARAG นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดการฝึกทดสอบการเคลื่อนย้ายกำลังพลทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง ระหว่างวันที่ 15 – 25 มิถุนายน 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองของประเทศไทย (USAR Thailand) ในการเข้ารับการประเมินศักยภาพทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Team) ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกตามมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (International Search and Rescue Advisory Group: INSARAG) อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 วัน […]

พิธีมอบหมวกและเข็ม คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ประจำปีการศึกษา 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 194 คน แบ่งเป็น หลักสูตรปกติ 164 คน และหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้แทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ผู้ปกครองของนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีนับเป็นพิธีการที่สำคัญถือปฏิบัติก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์อันทรงเกียรติในวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสมภาคภูมิ โดยนักศึกษาพยาบาลจะให้การปฏิบัติการพยาบาล […]

พยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดจากฝั่ง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด […]

สส.แพร่เขต 2แสดงความยินดีและร่วมงาน Pride Month ที่ จ.ลำปาง

หมออุ๋ย นพ.นิยม วิววรธนดิฐกุล สส.แพร่ เขต 2 พรรคเพื่อไทย ได้ร่วมแสดงความยินดี กับกฎหมายสมรสเท่าเทียม โดยเดินทางไปร่วมงาน Pride Month ที่จังหวัดลำปางเมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ท่ามกลางบรรยากาศ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และสีสัน สุดสวย เทศกาลไพรด์ หรือ Pride Month จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ในหลายประเทศ จะเป็นการจัดงานของกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ โดยมี ธงสีรุ้ง 6 สี เป็นสัญญลักษณ์ ในเดือนมิถุนายน ปีนี้มีการจัดงานไพรด์ หลายแห่งในประเทศไทย มีขบวนสีสดสวย โดยมีทั้งภาครัฐ และเอกชนสนับสนุน ปัจจุบันกฏหมายเท่าเทียม ผ่านวุฒิสภาแล้ว รอทูลเกล้าลงพระปรมาภิไธย แล้วจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและรออีก 120 วันจะมีผลบังคับใช้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย (เนปาล และใต้หวัน) และเป็นประเทศแรกในอาเซียนซึ่งทั่วโลกมีกว่า 40 ประเทศ ที่ใช้กฏหมายนี้ […]

นายก อบต.นาจักร พ้นจากตำแหน่งตามลักษณะต้องห้ามเลือกใหม่ 4 ส.ค. 67

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่อำเภอเมืองแพร่ โดยนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ พร้อมคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้ น.ส. สุธีรา พณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 58/1 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 39 (4) และมาตรา 50 (4) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ทำให้ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรสิ้นสุดลงตามมาตรา 64( 4) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงเป็นเหตุให้ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. […]

ชาวตำบลทุ่งศรีขอบคุณ ทต.ร้องกวาง ติดตั้งกระจกโค้งเพื่อความปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวตำบลทุ่งศรี แ.ร้องกวาง จ.แพร่ว่า ขอขอบคุณนายพิพัฒน์ ชื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ที่ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลร้องกวาง ทำการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณแยกในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งศรีเรียบร้อยแล้ว้พื่อความปบอดภัยในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ

เปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลวังชิ้น

เมื่อวันที่22 มิถุนายนพุทธศักราช 2567 ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สส.แพร่ เขต.3 มอหมายให้ สจ.โอนาง กุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขต. 1 วังชิ้น จ.แพร่เป็นตัวแทนไปร่วมแสดงความยินดีให้กับนายณัฐพงษ์แสวงหา ผู้ใหญ่บ้านใหม่กลาง หมู่10 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้นจ.แพร่ ในการเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน โดย สจ.โอ ตัวแทนดร..วรวัจน์ฯได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีและกล่าวคำอวยพรให้กับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่พร้อมผู้ช่วย มีผู้นำท้องที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังชิ้นนำโดยกำนัน สุรพล ยานะผูก กำนันตำบลวังชิ้น มาร่วมแสดงความยินดีด้วย

1 7,709 7,710 7,711 7,712 7,713 9,003