72087

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมนำเข้าสัตว์จากเมียนมา

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องคอกกักกันสัตว์ การตรวจติดตามโรค จัดทำกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าโค-กระบืออย่างละเอียดและรอบคอบ และพร้อมที่จะให้มีการนำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2567 นายสมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2565-2566 มีการนำเข้าโคกระบือจากประเทศเมียนมาเข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ 27,500 ตัว เฉลี่ยเดือนละประมาณ 4,500 ตัว หลังจากกรมปศุสัตว์ได้ประกาศชะลอการนำเข้าเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 67 จนถึงปัจจุบัน 23 พ.ค.67 ยังไม่มีโค -กระบือจากประเทศเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่อย่างใด โดยทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการป้องกันการลักลอบนำเข้าโค กระบือ และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์สั่งการมาโดยตลอด ในช่วงนี้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่พบโรคปากเท้าเปื่อยในโค- กระบือ เนื่องจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการป้องกันร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยในการรณรงค์ป้องกันในการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยให้โค- กระบือเกษตรกรในพื้นที่ ปีละ 2 ครั้ง หลังจากทราบว่าที่ประชุมกระทรวงเกษตรจะปลดล๊อกการชะลอการนำเข้าโค- กระบือ จากนอกประเทศ ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องคอกกักกันสัตว์ การตรวจติดตามโรค จัดทำกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าโค-กระบืออย่างละเอียดและรอบครอบ และจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบความพร้อมแต่ละช่องทางนำเข้าเพื่อลดผลกระทบผู้เลี้ยงโคภายในประเทศและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการการค้าชายแดนด้านโค- กระบือในพื้นที่จังหวัดชายแดน แต่สิ่งที่สำคัญ ต้องรอความชัดเจนจากกรมปศุสัตว์ในการนำเข้าอีกครั้ง […]

นักโบราณคดีจีนใกล้ไขปริศนาผังอำนาจปกครอง ‘แคว้นอี้โจว’ ยุคจีนโบราณ

คุนหมิง, 22 พ.ค. (ซินหัว) — การค้นพบทางโบราณคดีครั้งใหม่ในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ช่วยให้นักโบราณคดีใกล้สามารถไขความกระจ่างเกี่ยวกับผังเขตอำนาจการปกครองของอี้โจวจวิ้น (Yizhou Jun) หรือแคว้นอี้โจวโบราณ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอวิ๋นหนานในปัจจุบัน เจี่ยงจื้อหลง นักวิจัยจากสถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีอวิ๋นหนาน และผู้นำทีมขุดค้นแหล่งโบราณคดีเหอโป๋สั่ว ระบุว่าการขุดค้นพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรที่แหล่งโบราณคดีฯ ในเขตจิ้นหนิง นครคุนหมิง เมืองเอกของอวิ๋นหนาน เมื่อปี 2023 นำไปสู่การค้นพบโครงสร้างสถาปัตยกรรม ซากถนนและหลุมบ่อ และโบราณวัตถุเกือบ 700 ชิ้น ผู้เชี่ยวชาญได้ระบุขอบเขตการปกครองของอี้โจวจวิ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 220) แล้วในเบื้องต้น โดยมีการค้นพบร่องรอยตราประทับมากกว่า 300 อัน ซีกไผ่จารึกถ้อยคำมากกว่า 300 ใบ ซากสถาปัตยกรรม และสิ่งปลูกสร้างที่เชื่อว่าเป็นรากฐานของกำแพงเมืองที่แหล่งโบราณคดีเหอโป๋สั่ว นอกจากนี้ มีการค้นพบช่วงถนนความกว้างราว 12 เมตร ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของถนนที่ค้นพบในปี 2021 โดยนักโบราณคดีเชื่อว่าเส้นทางนี้คือถนนสายหลักของเมืองหลวงของอี้โจวจวิ้น ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา มีการค้นพบสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่แหล่งโบราณคดีเหอโป๋สั่ว อาทิ หลุมเถ้า […]

เฮลั่น! IFMA ทำสำเร็จดันมวยไทยได้รับอนุญาตจัดแข่งขันสาธิตในโอลิมปิก 2024

เฮลั่น! IFMA ทำสำเร็จดันมวยไทยได้รับอนุญาตจัดแข่งขันสาธิตในโอลิมปิก 2024 สานฝันก้าวแรกของคนไทย คนไทยเฮลั่น! IFMA ประกาศข่าวดีกีฬา “มวยไทย” ได้รับอนุญาตให้ไปจัดแข่งขันสาธิตระหว่างแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่โอลิมปิก ปาร์ค กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประเดิม 24 ชาติร่วมตะบัน เน้นต้องมี “ปี่กลอง-ไหว้ครู” ขณะที่ “บัวขาว บัญชาเมฆ” ยอดนักมวยไทยชื่อดังร่วมคณะไปสาธิตใน “ปารีส 2024” ด้วย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) จัดการแถลงข่าวใหญ่ “Muaythai IFMA Olympic Journey : Past, Present and Future” นำกีฬา “มวยไทย” ไปจัดแข่งขันสาธิตที่โอลิมปิก ปาร์ค กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ซึ่งถือเป็นบันไดก้าวแรกสานความฝันของคนไทยในการผลักดัน “มวยไทย” […]

สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่เชียงใหม่ฯ

สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2567 โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ และดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการชี้แจงระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จากนั้น ประธานการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบ online และ onsite

พิธีบูรณะอ่างกาหลวง เตรียมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ไปจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

เชียงใหม่ จัดพิธีบูรณะอ่างกาหลวง เตรียมพร้อมในการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2567ที่อ่างกาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศิวะ ธมิกานนท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยอ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทองเป็น 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะนำมาใช้ในพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย บ่อน้ำวัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่, อ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง, และขุนน้ำแม่ปิง อำเภอเชียงดาว ทั้งนี้ เพื่อให้การตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เตรียมดำเนินการปรับปรุง บูรณะแหล่งน้ำดังกล่าวโดยจะสร้างโรงเรือนครอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความสะอาด สวยงาม […]

เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมด้วย นางรักษ์สุดา คำดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางจีรฉัตร ศิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย และการเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษา แนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา โครงการสุขาดี มีความสุข การบริหารงานด้านงบประมาณ และการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล รวมถึงมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 […]

ประกาศรายชื่อ “ผู้ตัดสิน” ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก

ประกาศ : รายชื่อ “ผู้ตัดสิน” ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2023/24 แมตช์เดย์ที่ 30 ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2023/24 แมตช์เดย์ที่ 30 หลังการจับสลากผู้ตัดสินสุ่มแบบ Random เพื่อความโปร่งใส และ เห็นพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสดบนแฟนเพจ ไทยลีก และ FA THAILAND เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วัน อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567เวลา 18.00 น. ชลบุรี เอฟซี พบ ตราด เอฟซี ณ ชลบุรี ยูทีเอ สเตเดียมผู้ตัดสิน – นพภเดช เมืองงามผู้ช่วยผู้ตัดสิน – สุเมธ เปียศิริ,ภูเบศ เหล็กผาผู้ตัดสินที่ […]

จ.แพร่ ลุยปลูกป่า แหล่งต้นน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ทำความดีปลูกป่าแหล่งต้นน้ำ โดย นายบทมากร  ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า สำนักบริหารงานพื้นที่อนุรักษ์ 13 แพร่ นายสัมพันธ์  ใจสุดา หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยกลุ่มออฟโรด ชมรมแก่งเสือเต้นออฟโรด จังหวัดแพร่ นำโดย กำนัน ดร.สิทธิชัย กาศเจริญ กำนันตำบลแม่จั๊วะ / ประธานชมรมแก่งเสือเต้นออฟโรดจังหวัดแพร่ และกลุ่มนักบิด2ล้อวิบาก ชมรมแม่จั๊วะเอ็นดูโร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น จำนวนประมาณ 100 คน ได้ร่วมปลูกต้นไม้บนพื้นที่ป่าห้วยน้ำฮอก อำเภแสูงเม่น จังหวัดแพร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.แพร่-จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณ ประกอบกับมีฝนตกทำให้การเดินทางเพื่อเข้าไปปลูกป่าค่อนข้างลำบาก จำเป็นต้องใช้พาหนะเป็นรถออฟโรดยกสูงและมอเตอร์ไซต์วิบาก 2 ล้อ ขึ้นไปช่วยปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา […]

กลุ่มเกษตรกรฯ บ้านตอนิมิตร รับพระราชทานโล่รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร ปลาบปลื้มใจ รับพระราชทานโล่รางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร สหกรณ์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ มีสถาบันเกษตรกรที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ประเภท กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร จังหวัดแพร่ โดย ด.ต. สุนทร จำรูญ ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สหกรณ์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร มีสมาชิก 39 คน คณะกรรมการ 9 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน มีทุนดำเนินงาน 821,850 […]

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการอาชีวพันธุ์ใหม่ หัวใจจิตอาสา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาชีวพันธุ์ใหม่ หัวใจจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2567 ร่วมสืบสานประเพณี เตียวขึ้นดอยเพื่อไปไหว้สา ป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอิทธิเชษฐ์ แท่นธัญลักษณ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียน – นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาชีวพันธุ์ใหม่ หัวใจจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2567 ร่วมสืบสานประเพณี เตียวขึ้นดอยเพื่อไปไหว้สา ป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ร่วมอนุรักษ์ ประเพณีดังกล่าวด้วยการจัดให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมแจกน้ำ แจกขนม ให้แก่ประชาชนที่เดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อไปไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพณ ลานกิจกรรมหน้าวัดผาลาด เส้นทางขึ้นพระบรมธาตุดอยสุเทพ

อบจ.แพร่ อบรมนักเรียนผ่านการเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (กิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ คิดผ่านหุ่นยนต์ STEM Robotics) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และครู จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 71 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนำไปสู่การประยุกต์และบูรณาการการเรียนการสอน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดแบบบูรณาการผ่านระบบ STEM และเป็นการส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

เทคนิคเชียงใหม่ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติวิธี วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ ดร.ธีรวุธ ยะอูป เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายหงษ์คำ อินใจ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยวัฒน์ พอพิน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการจัดเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติวิธีให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาฯ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meetingณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สภ.เมืองเชียงใหม่ ออกตรวจสอบการรวมกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่น

สภ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ออกตรวจสอบการรวมกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่น วันที่ 22 พ.ค. 2567 เวลา 22.00 น. สภ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ปรัชญา ทิศลา ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ , พ.ต.ท.คทาวุฒิ หงษ์หนึ่ง รอง ผกก.ป.ฯ, นำโดย พ.ต.ต.วิษณุ นวนมุสิด สวป.ฯ ,ร.ต.อ.จิรโชติ ถามิกุล รอง สวป.ฯ พร้อมกำลังสายตรวจ ออกตรวจสอบการรวมกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติดังนี้ 1.)จับกุมข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” จำนวน 6 ราย2.)ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้ตรวจสอบ จำนวน 4 คัน3.)ทำประวัติ 1 ราย

สภ.บ่อเกลือ จ.น่าน ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

วันที่ 23 พ.ค.67 เวลา 11.00 – 13.00 น. พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ แสงเสียงฟ้า รอง.ผบก.ภ.จว.น่าน พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง.ศุภวรรณ เพิ่มกำลังพลผกก.ฝอ.ภ.จว.น่าน ,.พ.ต.อ.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ ผกก.สภ.บ่อเกลือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อเกลือ จ.น่าน และคณะแม่บ้านตำรวจ สภ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยได้นำ ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ จำนวน 100 ถ้วย ของหวานเฉาก๊วยนมสด จำนวน 100 ถ้วย ข้าวสาร จำนวน 6 กระสอบ มาม่า จำนวน 20 กล่อง ไข่ไก่ จำนวน 10 แผง และขนม น้ำผลไม้ เพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่ คณะสงฆ์,สามเณร นักเรียน และ นำไปมอบให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จำนวน […]

ตะกวดออกอาละวาดกลางถนน ชาวบ้านตกใจ โร่แจ้งกู้ภัยมาจับ

สิบเอกรักชาติ บูลย์ประมุข หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่ที่ 6 หมู่บ้านศิริวัฒน์นิเวศน์ พบสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ ซุกตัวอยู่ข้างบ้าน ถนนสายหลักเข้าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบแล้วเป็นตะกวด สร้างความตกใจของชาวบ้านที่พบเห็นจึงดำเนินการจับวัดความยาวได้ 1 เมตร หนัก 5 กิโลกรัม ไม่ทราบว่าเป็นสัตว์ธรรมชาติหรือคนเลี้ยงไว้แล้วหลุดออกมา จึงนำใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

แถลงข่าวสกัดยาบ้า 5 แสนเม็ด ปีงบประมาณ 67 จับกุมได้มากกว่า 3,000 คดี

เวลา 14.00 น.วันที่ 23 พ.ค.67 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พลตำรวจตรี มานพ เสนากูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดที่บริเวณด่านตรวจ ด่านตรวจปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย เราสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 คนคือ นายวิษณุ (สงวนนามสกุล) ชาว อ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 500,000 เม็ด โดยการจับกุมในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจาก ภาคเหนือ เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศ โดยใช้เส้นทางจากจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าสู่ ภาคกลาง จึงได้ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จนกระทั่งวันที่ วันที่ 18 พ.ค.67 เวลา 21.00 น. พบรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ สีเทา ข้ามาที่ด่านตรวจ จึงได้เรียกให้ หยุดตรวจ เพื่อค้นหาสิ่งของผิดกฎหมาย พบนายวิษณุฯ เป็นคนขับรถ มีอาการ กระวนกระวาย ให้การวกวนไปมา เจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจค้น […]

พ่อเมืองชากังราวเปิดกิจกรรม “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life”

“พ่อเมืองชากังราว” เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life” “เสธ.หมึก” ย้ำถึงนักปั่นเยาวชน-อาวุโสสถิติดีและฝีมือโดดเด่นมีสิทธิ์ติดทีมชาติ “ชาธิป รุจนเสรี” พ่อเมืองชากังราว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life” ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ สสส. และเทศบาลเมืองหนองปลิง จัดขึ้นในวันที่ 25 พ.ค.67 โดยมีนักปั่นจากชมรมต่าง ๆ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรแห่ร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการขับขี่จักรยานอย่างไรให้ปลอดภัย และนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าที่อันตรายไม่แพ้บุหรี่แบบมวน ด้าน “เสธ.หมึก” ย้ำเตือนถึงนักปั่นประเภทถนนรุ่นเยาวชนและรุ่น Master หากโชว์ฟอร์มโดดเด่นและทำสถิติดีในศึกสองล้อถนนชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 4 มีโอกาสถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย 2024 ที่คาซัคสถาน กลางเดือน มิ.ย.นี้ “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และสมาคมกีฬาจักรยานชากังราว […]

จังหวัดแพร่ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

“จังหวัดแพร่ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567” วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ อัยการจังหวัดแพร่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดแพร่ (ท) รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

พิธีมอบประกาศนีบัตร​ ผู้สำเร็จหลักสูตรการกระโดดร่มแบบพาราเซล​ รุ่นที่ 43

เมื่อวันที่​ 21​ พฤษภาคม​ 2567​ นายอนรรฆ​ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​แพร่​ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนีบัตร​ แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการกระโดดร่มแบบพาราเซล​ รุ่นที่43​ แก่ นศท.หญิงณัฐนิชา​ ยารังษี​ นศท.ชั้นปีที่​ 5​ โดยทำการฝึกในระหว่างวันที่​ 12-18 กุมภาพันธ์​ 2567​ ณ​ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่​ ต.ลากหญ้้า​ อ.เมือง​ จ.กาญจนบุรี

1 8,600 8,601 8,602 8,603 8,604 8,824