เกษตรกรแม่ฮ่องสอนดูงานหมูหลุมที่ราชบุรี

ทีมงานเกษตรกรตัวอย่าง อำเภอแม่ลาน้อย (ฟาร์มเนรมิตจิรายุฟาร์มแม่ฮ่องสอน) จ.แม่ฮ่องสอน เดินทางไปศึกษาดูงานหมูหลุมดอนแร่ จ.ราชบุรี นำความรู้มาพัฒนาการเลี้ยงหมูออแกนิค 100%

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายจิรายุ ศรีเมตตาธรรม เจ้าของฟาร์มเนรมิตจิรายุฟาร์มแม่ฮ่องสอน นำทีมงานเกษตรกรจากฟาร์มเนรมิตจิรายุฟาร์มแม่ฮ่องสอน เดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าอบรมสัมมนา ณ.หมูหลุมดอนแร่ จ.ราชบุรี โดยมี ครูสุพจน์ สิงโตศรี ครูหมูหลุมด้านออร์แกนิค 100% เจ้าของฟาร์มหมูหลุมดอนแร่

ครูสุพจน์ สิงโตศรี เจ้าของฟาร์มหมูหลุมดอนแร่ จ.ราชบุรี เป็นผู้มีประสบการณ์ มากว่า 30 ปี ในการเลี้ยงหมูหลุม ให้ ได้ให้ความรู้กับทีมงานเกษตรกรจากฟาร์มเนรมิตจิรายุฟาร์มแม่ฮ่องสอน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่ หัวใจออร์แกนิค 100% ได้เจริญรอยตาม ครูสุพจน์ สิงโตศรี ในการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อจำหน่ายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ ผู้บริโภคเป็นหลัก ดังที่ครูสุพจน์ สิงโตศรี ให้แนวคิดไว้ว่า “สุขภาพคนดี สุขภาพหมู ต้องดีตาม”

ครูสุพจน์ สิงโตศรี กล่าวต่อไปว่า หัวใจสำคัญของการเลี้ยงหมูหลุม คือ ใจต้องรักหมู และเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ วงจรชีวภาพ ห่วงโซ่อาหาร ดิน พืช สัตว์ จุลินทรีย์ พลังงานธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน พลังงานจากแสงแดด น้ำ เพื่อ ให้สัตว์กินพืช นำปุ๋ยมูลสัตว์มาเพิ่ม ความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินฟาร์มหมูหลุมของชาวเกษตรกร เป็นการผลิตเนื้อหมู สำหรับคนบริโภคในท้องถิ่นและผู้ที่รักสุขภาพ

ที่สำคัญการเลี้ยงหมูหลุมระบบนี้ ประหยัดต้นทุน เพราะเน้นการเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติ จากวัตถุดิบของเกษตรกรในชุมชน ฟาร์มไม่มีกลิ่น ไม่มีน้ำเสีย และไม่มีแมลงวัน การเลี้ยงหมูหลุมคือความมั่นคงและยั่งยืนของเกษตรกร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของผู้บริโภค ที่จะได้บริโภคเนื้อหมู ที่สะอาดปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ ผลิตเนื้อสุกรคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาที่ดีกว่าสุกรในระบบฟาร์มเลี้ยงทั่วไป ที่สำคัญระบบการเลี้ยงหมูหลุมยังปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม และยังสามารถผลิตปุ๋ยคอกจากมูลหมูขายได้อีกด้วย

ทั้งนี้ นายจิรายุ ศรีเมตตาธรรม เจ้าของฟาร์มหมูหลุมแห่งนี้ หวังว่าเนรมิตร จิรายุ ฟาร์ม แม่ฮ่องสอน จะเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ วิธีการเลี้ยงหมูหลุมของฟาร์ม เพื่อนำไปปรับใช้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการเลี้ยงหมูหลุม สามารถต่อสอบถามได้ที่ ฟาร์มเนรมิตร จิรายุ ฟาร์มแม่ฮ่องสอน 191 หมู่ 8 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 064 818-4957 , 064 014 6439 Line ID : 064 014 6439 IG : Jirayafarm2021 Youtube : เนรมิตรจิรายุฟาร์มแม่ฮ่องสอน FB : เนรมิตจิรายุฟาร์มแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น