วันนี้ (15 พ.ค.62) ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจนครหลวงฮานอย และกรรมการสมาคมหนังสือพิมพ์นครหลวงฮานอย นำโดย Mr.Nguyen Minh Duc บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจนครหลวงฮานอย โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่จะเน้นย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ โดยทำงานร่วมกับสื่อมวลชนและหน่วยงานราชการ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ทั้งในจังหวัดและระหว่างประเทศต่อไป
ทั้งนี้ คณะฯ มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการสื่อสารมวลชน ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีการศึกษาดูงาน และผลัดการเป็นเจ้าภาพในทุกปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น