ข่าวดีจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ผู้ประกันตนมาตรา 40. จ่ายน้อย สมัครได้ไม่ตรวจสุขภาพสิทธิประโยชน์เยอะต่อยอดจากบัตรทองรัฐบาลร่วมจ่าย สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้สื่อข่าวรายงาน15 พฤษภาคม 2562 นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์ นักวิชาการ แรงงาน ชำนาญการ หัวหน้า ส่วน งานทะเบียน และประสานการ แพทย์ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมพร้อมด้านหลักประกันสังคม และความมั่นคง ในชีวิต ของผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ณ. หอประชุม เทศบาล ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมรับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 สร้างหลักประกัน ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึง สิทธิประโยชน์ที่ประกันสังคมมอบให้

ร่วมแสดงความคิดเห็น