สนง.พาณิชย์ เชียงใหม่ ลงพื้นที่รับสมัครร้านเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ที่ตลาดรวมโชค อ.เมือง

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่พร้อมกับ คลังจังหวัด/ธนาคารกรุงไทย/ทีโอที ณ ตลาดรวมโชค อ.เมือง เพื่อรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ Application ถุงเงินประชารัฐ แบบ One Stop Service ณ ตลาดรวมโชค อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยในวันนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ราย

แผนการลงพื้นที่เพื่อรับสมัครร้านค้าที่ใช้ Application ถุงเงินประชารัฐแบบ One Stop Service ในรอบต่อไป ได้แก่
-วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตลาดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย
-วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตลาดศิริวัฒนา อ.เมือง
-วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตลาดเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
-วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตลาดสามแยก อ.สันทราย
-วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตลาดเกษตรสหกรณ์ อ.แม่แตง
-วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตลาดสันป่าข่อย อ.เมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!