ศธจ.ลำพูน เรียกรายงานตัวครูผู้ช่วย 2 อัตรา

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา ใน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย นางสาวมนัสนันท์ นันธิสิงห์ บรรจุและแต่งตั้ง ณ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 และ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวเขมนิจ คำปิว บรรจุและแต่งตั้ง ณ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สังกัด สพม.เขต 35

ทั้งนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ โดยกล่าวให้ครูผู้ช่วยมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพครู พัฒนาตนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งอยู่เสมอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!