ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในบริเวณศูนย์กีฬา และนันทนาการจามเทวี ทต.บ้านกลาง

วันนี้ (17 พ.ค. 62) เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต.บ้านกลาง ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณศูนย์กีฬา และนันทนาการจามเทวี ทต.บ้านกลาง  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2562 โดย ครม.มีมติกำหนดให้ วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!