เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 291 ผืน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพบปะนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย


ร่วมแสดงความคิดเห็น