เชียงรายร่วมกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธไมตรี ไทย – ลาว ในมิติพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำคณะเจ้าหน้าที่จากฝั่งไทยเดินทางไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธไมตรี ไทย – ลาว ในมิติพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสิริดอนไชย เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตามโครงการจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรี ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมี พระครูไพบูลเจติยาภิรักษ์ (แทน บุญแก้ว) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุภูเข้า อ.เชียงแสน นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!