เปิดงาน DEV.Thesis Exhibition 2019 คณะวิจิตรศิลป มช.

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.กิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดย คุณหลิน รินลดา พรสมบัติเสถียร (ช่างภาพเบื้องหลัง) และคุณตั้ง ตะวันวาด วนทิพย์ (ช่างภาพภาพยนต์)ประสบการณ์ในการทำงาน
เวลา 18.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์นักศึกษา “DEV.Thesis Exhibition 2019” สาขาวิชาถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานศิลปะนิพนธ์ภาพถ่าย ของนักศึกษา ประกอบไปด้วยผลงานภาพถ่าย ผลงานภาพถ่ายประยุกต์ และผลงานเทคนิคInfrared และศิลปะ ภาพเคลื่อนไหว จำนวนทั้งสิ้น 34 ผลงาน ให้นักศึกษาได้ตระหนัก ฝึกหัด ทำงานจริง และเรียนรู้ในกระบวนการถ่ายภาพ จัดนิทรรศการ การทำงานเป็นทีม นิทรรศการได้จัดแสดง 2 แห่ง 1)หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 2) หอภาพถ่ายล้านนา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาถ่ายภาพ กล่าวรายงานในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้แก่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงาน และมอบทุนการศึกษาศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม สาขาศิลปะการถ่ายภาพ ปีการศึกษา 2561 นายศุภวัสส์ อตินันทชัย จากนั้นประธานในพิธีนำคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ร่วมงานชมนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.มีการบรรยายพิเศษ โดยพี่เล็ก เกียรติ ศิริขจร ที่หอภาพถ่ายล้านนา)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!