พระสงฆ์และชาวบ้านจะเชิญสรีระของหลวงปู่ครูบาวงศ์ ซึ่งไม่เน่าเปื่อย ลงสู่ศาสนพิธีเพื่อทำการเปลี่ยนผ้าครูบาฯ โดยประเพณีนี้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน

พิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ประเพณีสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของ ชุมชน บริเวณโดยรอบวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยคณะศิษยานุศิษย์ พระสงฆ์และชาวบ้านจะเชิญสรีระของหลวงปู่ครูบาวงศ์ ซึ่งไม่เน่าเปื่อย ลงสู่ศาสนพิธีเพื่อทำการเปลี่ยนผ้าครูบาฯ โดยประเพณีนี้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม ของทุกปี ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ครูบาชัยยะวงศาพัฒนามรณะภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤกษาคม 2543 ซึ่งเมื่อครบรอบการมรณะภาพจะมีการทำพิธีเปลี่ยนผ้า ห่มสรีระเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้แสดงออกซึ่งความเคารพและศรัทธาต่อหลวงปู่ครูบาฯ ซึ่งครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เป็นบุคคลที่ชาวปาเกอะญอให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก ซึ่งตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างศาสนวัตถุ ศาสนสถาน เช่น วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เจดีย์ศรีเวียงชัย เพื่อดึงและปลุกจิตศรัทธาให้เกิดในคณะศิษย์ ทั้งนี้ในปีนี้ หมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ของชุมชนพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย ได้รับ

การยกย่องให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครบ 100% เป็นแห่งแรกของประเทศ ชุมชนพระพุทธบาทห้วยต้ม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอที่อพยพมาจากมาจากจังหวัด ตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยมาอยู่ที่แห่งนี้เมื่อกว่า 20 ปี่ที่ผ่านมา โดยติดตามมากับครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ซึ่งครูบาฯ ได้ชวนให้มาอยู่โดยได้มอบที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ 1 ไร่ ซึ่งมีข้อแม้ว่า จะต้องรักษาศีล 5 ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่ดื่มสุรา และไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!