กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาทำกิจกรรม จิตอาสาเก็บขยะ ประเพณีเตียวขึ้นดอย พิธีถวายน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ พุทธศักราช 2562 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562


ร่วมแสดงความคิดเห็น